LEARN HOW TO CODE

Learn programming coding javaScript

Operators Precedence

Operators Precedence  Maxa laga wadaa Operators Precedence ? micnaha oo kooban waxa weeyo mudnaanta lakala siinayo operators ka. Waxa jiro shirci guud oo la isticmaalo marki aad isku dhex qorto...

Strings

Strings Wa maxey Strings ? String wa xarfaha aan isticmaalno ee A-Z waxaana inta badan xarfahan eyku jiran qoraalada sida jumladaha iyo magacyada. Ogow: javaScript waxkasto oo quotation marks...

Taking Decisions

Taking Decisions Wa maxey Taking Decisions ? taking decisions wa inad go’aan gaarto hadii xaaladaha qaarkod aad aragto. Ama sikale hadaan u dhigo ficil ayaad rabtaa inad sameyo hadii aad hesho lacag...

Type Conversion and Type Coercion

Type Conversion and Type Coercion Wa maxey Type Conversion and Type Coercion? Micnahoodu waxa weeyo badalida data-type ka variable ka, sida 123 data-type keda oo ahaa Number inaad u badasho String...

Truthy and Falsy

Truthy and Falsy Wa maxey Truthy and Falsy ? Micnaha guud waxa uu yahay Truthy waa value jiro ama run ah. Falsy waa value aana jirin ama run aaana eheen. Waxaa jiro 5 nooc oo Falsy values ey u taqaano...

Equality Operators

Equality Operators (== vs ===) Equality Operators (== vs ===)? Waxaa jiro labo is-barbar dhig oo la isticmaalo markii aad javaScript is-barbar dhig sameeneysid waana == (double) equal operator iyo ===...